We help you to save life, save cost & save the earth

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

We help you to save life, save cost & save the earth

เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. Bio Bags ถุงสำหรับใส่ในเครื่องหุ้มร่ม แบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ขนาดยาว)

  รหัสสินค้า : U-BIO-L
  ถุงสำหรับใส่ในเครื่องหุ้มร่ม แบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ขนาดสั้น)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  4,500 บาท
 2. Bio Bags ถุงสำหรับใส่ในเครื่องหุ้มร่ม แบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ขนาดสั้น)

  รหัสสินค้า : U-BIO-S
  ถุงสำหรับใส่ในเครื่องหุ้มร่ม แบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ขนาดสั้น)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  4,000 บาท
 3. Shoes Cover Machine เครื่องหุ้มรองเท้าอัตโนมัติ

  รหัสสินค้า : SC-XT-46CG
  Shoes Cover Machine เครื่องหุ้มรองเท้าอัตโนมัติ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  38,500 บาท
 4. OBS ถุงสำหรับเครื่องหุ้มร่ม [ขนาดสั้น]

  รหัสสินค้า : U-OBS
  ถุงสำหรับเครื่องหุ้มร่ม [ขนาดสั้น]

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  3,200 บาท
 5. OBL ถุงสำหรับเครื่องหุ้มร่ม [ขนาดยาว]

  รหัสสินค้า : U-OBL
  ถุงสำหรับเครื่องหุ้มร่ม [ขนาดยาว]

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  3,500 บาท
 6. REC2-BK เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ [2 ช่อง]

  รหัสสินค้า : U-REC2-BK
  ใช้วางบริเวณประตูทางเข้าออกของ อาคาร สำนักงาน เช่น ศูนย์การค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคารร้านอาหารชั้นนำ ธนาคาร ศูนย์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันน้ำหยดจากร่มลงพื้น และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ลื่นเปียก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  18,900 บาท
 7. REC-3 เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ [1 ช่อง]

  รหัสสินค้า : U-REC-3
  ใช้วางบริเวณประตูทางเข้าออกของ อาคาร สำนักงาน เช่น ศูนย์การค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคารร้านอาหารชั้นนำ ธนาคาร ศูนย์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันน้ำหยดจากร่มลงพื้น และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ลื่นเปียก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  8,900 บาท
 8. REC2-H เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ [2 ช่อง]

  รหัสสินค้า : U-REC2-H
  ใช้วางบริเวณประตูทางเข้าออกของ อาคาร สำนักงาน เช่น ศูนย์การค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคารร้านอาหารชั้นนำ ธนาคาร ศูนย์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันน้ำหยดจากร่มลงพื้น และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ลื่นเปียก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  22,500 บาท
 9. REC1-H เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ [1 ช่อง]

  รหัสสินค้า : U-REC1-H

  เครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกอัตโนมัติ ใช้วางบริเวณประตูทางเข้าออกของ อาคาร สำนักงาน เช่น ศูนย์การค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคารร้านอาหารชั้นนำ ธนาคาร ศูนย์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันน้ำหยดจากร่มลงพื้น และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ลื่นเปียก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  17,500 บาท
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less