We help you to save life, save cost & save the earth

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

We help you to save life, save cost & save the earth
Fendona 10 SC เฟนโดน่า 10 เอสซี ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

มุมมองเพิ่มเติม

Fendona 10 SC เฟนโดน่า 10 เอสซี ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

รหัสสินค้า: C-FDN-1L เฟนโดน่า 10 เอสซี ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

2,000 บาท

เฟนโดน่า 10 เอสซี (Fendona 10 SC) ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

           Fendona10 SC เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลก อนุญาตให้ใช้ในการป้องกัน และกำจัดแมลงที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสัตว์ Fendona 10 SC ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างหลากหลาย ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน Fendona 10 SC ไม่มีกลิ่นฉุน หรือเกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อย สลายตัวได้ในธรรมชาติ Fendona 10 SC สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร แพะ แกะ ไก่ โคเนื้อ โคนม Fendona 10 SC ใช้ควบคุมและป้องกันปรสิตภายนอกและแมลง เช่น เห็บ เหา หมัด ไร ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มอด มด ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตัวสัตว์ ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ โรงฟักไข่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และอาคารบ้านเรือน 

วิธีใช้ 
ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นบนพื้นผิว
(ควรเขย่าภาชนะบรรจุ )

  • สำหรับแมลงบิน

       ควรเขย่าภาชนะบรรจุ เฟนโดน่า 10 เอสซีก่อนใช้เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปใช้ฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตร พื้นที่ 20 ตารางเมตรฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง

  • สำหรับแมลงคลาน

       ใช้ เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปใช้  ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

  • สำหรับชุบมุ้ง

       ชุบมุ้งให้ได้ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ในขนาด 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 ตารางเมตรของมุ้ง (มุ้ง Polyester) ผสมเฟนโดน่า 10 เอสซี 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 30 มิลลิลิตร แล้วนำไปชุบมุ้งใน ปริมาณ 30 มิลลิลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อชุบมุ้งจน เฟนโดน่า 10 เอสซี กระจายทั่วมุ้ง ตามอัตราส่วนที่กำหนดข้าต้นแล้วนำไปผึ่ง หรือตากในที่ร่มจนแห้ง แล้วจึงนำมุ้งไปใช้ได้ ควรชุบใหม่ทุก 3 เดือน การชุบควรกระทำโดยผู้ที่มีความชำนาญ หรืออยู่ในความดูแลของผู้ที่มีความชำนาญ

ประโยชน์

ใช้กำจัดแมลงคลานและแมลงบิน เช่น เห็บ เหา หมัด ไร ยุง  แมลงสาบ มด แมลงวัน ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  บ้านเรือนหรืออาคาร

สถานที่

ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.)

เลขทะเบียน 818/2558

อยู่ในกลุ่มสาร

ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)

สารออกฤทธิ์

อัลฟา-ไซเพอร์เมทริน (alpha-Cypemethrin)…….  10% W/V SC

ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร

เป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง ทำให้การทำงานของระบบประสาทผิดปกติและแมลงตายในที่สุด   

บรรจุ

1 ลิตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อน ควรเก็บให้มิดชิดพ้นจากมือเด็ก และอาหาร 

คำเตือน/ข้อควรระวัง

1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง

2. หลังจากฉีดพ่น เฟนโดน่า 10 เอสซี ควรรีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

3. ขณะทำการฉีดพ่น เฟนโดน่า 10 เอสซี ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

4. ภาชนะบรรจุ เฟนโดน่า 10 เอสซี เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และ ห้าม นำไปเผาจะเกิดอันตราย

5. ห้าม ทิ้ง เฟนโดน่า 10 เอสซี หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงใน แม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ประเทศที่ผลิต ฝรั่งเศส

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: Fendona 10 SC เฟนโดน่า 10 เอสซี ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพ
ราคา
ปริมาณ
expand_less