We help you to save life, save cost & save the earth

You have no items in your shopping cart.

You have no items in your shopping cart.

We help you to save life, save cost & save the earth
Delguard 100 - Insecticide

More Views

Delguard 100 - Insecticide

Product code: C-DG-1L

สอบถามราคาคลิก! ติดต่อเรา

เดลการ์ด 100 ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง สารฉีดพ่นฉีดฆ่ายุง

Availability: Out of stock

0 THB

เดลการ์ด 100 (delguard 100)

          เดลการ์ด 100 (delguard 100) มีสารออกฤทธิ์คือ เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1% เป็นสารในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดยสารจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทของแมลง ไปจับกับตัวส่งกระแสประสาท ทำให้ระบบประสาทสั่งการกับอวัยวะต่าง ๆ ทำงานไม่ปกติ คือส่งผลให้แมลงชักกระตุก เกร็ง และตายในที่สุด เดลการ์ด 100 ใช้เพื่อป้องกันกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ โดยใช้วิธีการฉีดพ่นแบบหมอกควัน หรือฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ได้

          เดลการ์ด 100 (delguard 100) สามารถฉีดพ่นในอาคารบ้านเรือนได้ ตกค้างในพื้นที่ได้นาน ออกฤทธิ์กับแมลงได้ระยะเวลานาน แต่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำมาก จึงไม่เป็นอันตรายหากฉีดพ่นที่พื้นห้องหรือกำแพง หลังจากฉีดพ่นควรปล่อยให้บริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิทและไม่มีสารเคมีฟุ้งลอยอยู่ในอากาศของพื้นที่ก่อน แล้วจึงเข้าใช้พื้นที่นั้น การฉีดพ่นสารเคมีเดลการ์ด 100 (delguard 100)  ต้องทำโดยผู้ที่มีความชำนาญด้านการป้องกันกำจัดแมลงเท่านั้น

วิธีใช้ เดลการ์ด 100

          พ่นแบบหมอกควัน ใช้เดลการ์ด 100 1 ขวด (บรรจุ 1 ลิตร) ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน ฉีดพ่นต่อพื้นที่ได้ 100,000 ตารางเมตร

          พ่นแบบ ULV ใช้เดลการ์ด 100 1 ขวด (บรรจุ 1 ลิตร) ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 20 ลิตร ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น ULV ใช้ฉีดพ่นต่อพื้นที่ได้ 20,000 ตารางเมตร

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่

ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.)

เลขทะเบียน 328/2554

อยู่ในกลุ่มสาร

ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)

สารออกฤทธิ์

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1% W/V EC

ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร

จะมีผลต่อระบบประสาทของแมลง ทำให้ชักเกร็ง และตายในที่สุด

สามารถใช้กับ

เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่น ULV

บรรจุ

ขวดละ 1 ลิตร

วิธีพ่นแบบหมอกควัน
วิธีผสม

ใช้เดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ml. ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าด 100 ml.
หรือเดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าด 100 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 100 ml. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
หรือฉีดพ่นในอัตรา 100 ลิตร ต่อพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร

วิธีพ่นแบบ ULV
วิธีผสม

ใช้เดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ml. ผสมน้ำ 20 ml.
หรือเดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 10 ml. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อน
เก็บให้มิดชิดพ้นจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน                   

1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง
2. หลังจากฉีดพ่นเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

** หากมีการระคายเคืองหรืออาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากเดลการ์ด 100

Country Thailand

Write Your Own Review

You're reviewing: Delguard 100 - Insecticide

How do you rate this product? *

  1 2 3 4 5
quality
price
value
expand_less