โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีใช้เครื่องพ่นละอองฝอย Vectorfog C150+ ในการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ใช้คู่กับสารชีวภาพ KEEEN GERM KILLER ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคและไวรัสได้ 99.99% โดยไม่เป็นอันตรายกับคนและสิ่งแวดล้อม