ยุง (mosquito) จัดอยู่ในสัตว์จำพวกแมลง มี 6 ขา ลำตัวเป็นปล้อง มีปีก 1 คู่ อีก 1 คู่หดหายไป หรืออาจเหลือเป็นปุ่มอยู่ติดหลังปีก ใช้เป็นประโยชน์ในการทรงตัวหรือบิน ยุงมีระยะการเจริญเติบโต แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มจากระยะไข่ - ลูกน้ำ - ตัวโม่ง - ตัวเต็มวัย

(1) ยุงลาย เป็นที่ทราบกันดีว่ายุงลายเป็นตัวการสำคัญในการนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ยุงลายชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน กล่าวคือบริเวณรอบๆ บ้าน หรือภายในบ้านแหล่งเพาะพันธุ์ได้แก่ ภาชนะที่มีน้ำขังค่อนข้างสะอาด เช่น ตุ่มน้ำ ถังซีเมนต์ใส่น้ำอาบ น้ำรองขาตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่าๆ กระป๋อง เป็นต้นช่วงเวลาที่ยุงลายชอบออกหากินที่สุดคือช่วงเช้าเวลาประมาณ 9.00 - 11.00 น. และช่วงบ่ายประมาณ 14.00 - 16.00 น.

(2) ยุงรำคาญ เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ บางชนิดเป็นตัวการนำโรคไข้เหลืองและโรคเท้าช้าง อย่างไรก็ตามพบว่าบางชนิดไม่ได้นำโรคอะไรเลยนอกจากทำความรำคาญเนื่องจากเมื่อกัดจะทำให้คันได้มาก บางคนอาจมีอาการแพ้เกิดเป็นแผลพุพองได้ แหล่งเพาะพันธุ์ได้แก่ ตามแหล่งน้ำเน่า ตามท้องทุ่งนา หรือทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง ช่วงเวลาที่ชอบออกหากินที่สุดคือช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่พลบค่ำจนประมาณตีสอง แล้วจะค่อยๆ ลดจำนวนลงเมื่อเริ่มสว่าง จัดเป็นสัตว์นักท่องราตรีจำพวกหนึ่ง

(3) ยุงก้นปล่อง เป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ในประเทศไทยพบว่ามี 4 ชนิดแต่ละชนิดมีแหล่งเพาะพันธุ์ที่แตกต่างกัน ชนิดที่ 1 เพาะพันธุ์ตามลำธารที่มีน้ำใสสะอาดเอื่อยๆ มีหญ้าขึ้นตามขอบและมีแสงแดดส่องถึงจะไม่เพาะพันธ์ในแหล่งน้ำนิ่ง หรือไหลแรงๆ ชอบอยู่ตามเชิงเขา ในตอนกลางวันจะบินมาเกาะพักตามบ้านเรือนบริเวณมืดๆ ชอบดูดกินเลือดคน ชนิดที่ 2เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำตื้น มีร่มเงา เช่นปลักตมของสัตว์ รองเท้าส้ตว์ และแหล่งน้ำชั่วคราวที่มีน้ำใส มีใบไม้แห้ง ขอบอยู่ตามเขา และป่าเชิงเขากัดคนตอนกลางคืนตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มและมากที่สุดหลังเที่ยงคืน สำหรับชนิดที่ 3 เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำกร่อยที่รับแสงแดดมาก ๆ และมีสาหร่ายทะเล ส่วนชนิดที่ 4 พวกนี้เพาะพันธุ์ตามน้ำพุ น้ำซึม น้ำซับ และลำธารเล็กๆ ที่มีแสงแดดส่องถึงบ้างและเกาะพักตามพุ่มไม้เตี้ยๆ โรคมาลาเรียจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศในเขตโซนร้อน

(4) ยุงเสือ นำโรคเท้าช้าง โดยจะไข่ในแหล่งน้ำที่มีพืชลอยอยู่ ได้แก่ พวกจอก จอกหูหนู ผักตบชวา รวมทั้งแหล่งนำที่มีหญ้าบางชนิดขึ้นอยู่ พบมากทางจังหวัดในภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า เช่น แม่ฮ่องสอน ตากกาญจนบุรี เพชรบุรี และระนอง

ที่มา : http://www.bangkokhealth.com/index.php/health/health-year/children/66-2009-01-20-02-33-29.html

ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายโดยเฉพาะไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค ประกาศเป็น 1 ใน 4 โรคอันตรายควรระวังในปี 2560 และยังเป็นสัตว์ที่องค์การอนามัยโลก จัดให้อยู่อันดับ 1 ที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกสูงถึงปีละ 725,000 คน/ปี หรือเฉลี่ยมีคนตายเพราะยุงมากกว่า 1 คน/ต่อ 1 นาที

ที่มา : BLT Bangkok

สถานที่เพาะพันธ์ยุงลาย

ยุงลายจะวางไข่ในภาชนะที่มีขอบ มีผนัง เนื่องจากแม่ยุงลายเวลาวางไข่ต้องมีผนังไว้เดินไต่ และวางไข่เหนือผิวน้ำประมาณ 1 เซนติเมตร ยุงลายจึงไข่เหนือน้ำ ไม่ได้ไข่ในน้ำเหมือนยุงชนิดอื่น ห้วยหนองที่มีน้ำขังตามธรรมชาติจึงไม่ใช่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ยุงลายจะวางไข่ในน้ำใส น้ำนิ่ง หากมีถังน้ำที่ไม่มีฝาปิด ให้ใช้วิธีเปิดน้ำให้หยดติ๋งๆ ตลอดเวลา น้ำจะกระเพื่อม ทำให้ยุงลายไม่มาวางไข่ ส่วนลูกน้ำที่พบในน้ำเน่า ในคู ที่เรามักตักมาเลี้ยงปลากัดนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกน้ำยุงรำคาญ ไม่ใช่ลูกน้ำยุงลาย
ยุงลายชอบวางไข่ในภาชนะที่มีสีมืดเข้มหรือที่มีรูพรุน ผิวขรุขระ จึงควรเลือกภาชนะเก็บน้ำที่มีสีอ่อนๆ ในห้องน้ำควรใช้ถังพลาสติกเก็บน้ำแทนที่เก็บน้ำแบบซีเมนต์ หากระดับน้ำในภาชนะเหลือน้อย ส่วนใหญ่ไม่ถึงศอกและมีเงามืด ยุงลายจะชอบ สังเกตได้ว่าหากน้ำลึกเกิน 1 เมตรจะมียุงวางไข่น้อยมาก ยิ่งถ้าใส่น้ำให้เต็มปริ่มขอบก็จะไม่มียุงมาวางไข่เลย แม่ยุงลายเวลาไข่สุกจะหนักท้อง จึงชอบวางไข่ในที่ต่ำๆ มืดๆ หลักการควบคุมลูกน้ำยุงลายคือ จะทำอย่างไรให้มีน้ำขังน้อยที่สุด เช่น หากน้ำที่บ้านไหลสม่ำเสมอ ก็ไม่ต้องเก็บน้ำ เก็บสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่บริเวณบ้าน ก็จะไม่มีที่ให้น้ำขัง ลดภาชนะที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน เช่น แจกันหรือที่ใส่น้ำเลี้ยงพลูด่าง จานรองกระถางต้นไม้ที่วางอยู่นอกบ้าน ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ในบ้าน มีเหยื่อให้ดูดเลือดอยู่แล้ว และยังมีที่ให้วางไข่ ที่ให้เกาะพักอีกด้วย จึงไม่จำเป็นจะต้องบินไปหากินไกลๆ ยุงลายชอบเกาะพักในที่มืด อับชื้น และมักจะกลัวแดดกลัวลม จะไม่บินไปวางไข่หรือกัดคนกลางแจ้งเด็ดขาด ภาชนะที่วางกลางแดด กลางแจ้งจะไม่เป็นที่วางไข่ของยุงลาย การจัดบ้านให้สว่าง โล่ง โปร่ง ลมพัดดี ก็จะทำให้ยุงลายไม่มากัดคนในบ้าน

ไข่ยุงลายที่แห้งอยู่นานเป็นปี เมื่อนำมาแช่น้ำเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะฟักตัวเป็นลูกน้ำทันที จากลูกน้ำกลายเป็นตัวโม่ง จากตัวโม่งกลายเป็นยุง ใช้เวลาประมาณ 7 วัน จึงต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ก่อนที่ลูกน้ำจะกลายเป็นยุง ยุงลายตัวผู้มีอายุประมาณ 7 วัน เกิดมาเพื่อผสมพันธุ์เท่านั้น ส่วนตัวเมียมีอายุประมาณ 45 วัน วางไข่ทุก 3-4 วัน ซึ่งก่อนวางไข่จะต้องดูดเลือดก่อน ยุงลายวางไข่ครั้งละประมาณ 80 -100 ฟอง ดังนั้นตลอดอายุขัยของยุงลายตัวเมียจะวางไข่ได้ประมาณ 1,000 กว่าฟอง การกำจัดยุงลายตอนเป็นลูกน้ำ จึงดีที่สุดและง่ายที่สุด
วิธีกำจัดยุงง่ายๆภายในครัวเรือนของท่าน วิธีเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น

1. รางน้ำฝน ระวังไม่ให้เป็นที่ขังของน้ำ ทำให้ยุงไม่สามารถวางไข่ได้
2. กระถางต้นไม้ ใส่ทรายช่วยซับน้ำหรือเทน้ำทิ้ง
3. ปลูกต้นไม้ ต้นแคทนิป หรือตะไคร้หอม ช่วยไล่ยุงได้
4.ที่รองตู้กับข้าว ใส่เกลือ หรือน้ำส้มสายชู หรือทรายกำจัดลูกน้ำ
5. บ่อบัว เลี้ยงปลาหางนกยูง
6. เทียนหอม เลือกเทียนที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมหรือน้ำมันยูคาลิปตัส
7. แจกันดอกไม้ เทน้ำเปลี่ยนทุก 7 วัน และอย่าลืมล้างและขัดภาชนะด้วย เพราะตามขอบแจกันยุงก็วางไข่ได้

ที่มา : Thairath

นอกจากการกำจัดยุงภายในครัวเรือนด้วยตัวเองแล้ว การฉีดพ่นฆ่ายุงก็เป็นอีกวิธีที่แพร่หลาย โดยหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง เช่น สาธารณสุขอำเภอ อบต. รพ.สต. โรงพยาบาล เป็นต้น ยังมีการใช้การฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงอยู่ทั่วประเทศ

แต่ในขณะเดียวกัน เราเองก็สามารถฉีดพ่นได้ด้วยตัวเองที่บ้านอย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยผสมกับน้ำยาหรือเคมีภัณฑ์กำจัดยุง

บริษัทของเรามีให้บริการจำหน่ายเครื่องพ่นหลากหลายประเภท เช่น เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอยแบบใช้แบตเตอรี่ เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง เป็นต้น ซึ่งนอกจากการฉีดพ่นฆ่ายุงและแมลงแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย

เครื่องพ่นเหล่านี้ทางบริษัทเป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ เมื่อซื้อเครื่องไปแล้ว เรามีการรับประกันทุกรุ่น และมีบริการหลังการขาย พร้อมอะไหล่ไว้บริการอย่างทั่วถึง

หากท่านสนใจสามารถเลือกชมและเลือกซื้อเครื่องพ่นที่ท่านสนใจได้ที่เว็บไซต์ www.recthai.com ได้เลยค่ะ ซื้อง่าย ครบ จบในเว็บเดียว พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ

นอกจากเครื่องพ่นแล้ว เครื่องดักยุงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการกำจัดยุงโดยไม่ต้องลงแรงให้เหนื่อย

การใช้เครื่องดักยุงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดยุงได้มากขึ้น ถึงแม้ที่บ้านหรืออาคารของท่านได้ฉีดพ่นหรือกำจัดลูกน้ำเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีสถานที่อื่นๆที่ไม่สามารถเข้าไปกำจัดยุงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น

ดังนั้น การติดตั้งเครื่องดักแมลงไว้ที่บ้านของท่าน ก็สามารถช่วยกำจัดยุงที่ยังหลงเหลืออยู่และช่วยให้ท่านปลอดภัยได้มากขึ้น