เตรียมตัวกันหรือยัง กับ ฤดูหนาวที่มาพร้อมกับ โรคระบาด หากไม่มีการระวังป้องกัน เมื่อเกิดขึ้นจริง คุณอาจรับมือไม่ไหว เช่น โรคไข้หวัด โรคท้างร่วง โรคปอดบวม โรคหัด โรคอุสุอีสัย และโรคอื่นๆ ดั้งนั้น เพื่อนให้คนที่คุณรักปลอดภัย ควรดูแล้ว สุขอานามัยตัวเอง เเละทุกคน ในบ้าน ทำความสะอาดที่พักอาศัย